Begeleiding voor hooggevoelige jonge mensen

HSP staat voor Hoog Sensitief Persoon

  • Veel zeer gevoelige jonge mensen hebben een opmerkelijk oog voor detail.
  • Ze voelen sommige dingen sneller aan, waarbij ze sterk bewust van andermans gevoelens zijn.
  • Zijn gevoelig voor de emotie schaamte. Ze zijn ongewoon empathisch en worden dieper geraakt wanneer anderen lijden.
  • HSP- kinderen denken ook meer na over wat ze zien en horen.
  • Ze kunnen ‘faalangstig reageren’ doordat ze teveel prikkels ervaren.
  • HSP- kinderen hebben vaak een sterke fantasie en ze zijn zeer gewetensvol voor hun leeftijd. 

Dit zijn een aantal kenmerken die erbij horen.

Verschillen

Ondanks de algemene kenmerken kunnen hooggevoelige kinderen ook onderling sterk verschillen. Het ene kind voelt vooral stemmingen en emoties van anderen aan, terwijl het andere kind zich erg bewust is van het onrecht in de wereld. Nog andere hooggevoelige kinderen zijn zich meer bewust van veranderingen in het weer. Juist doordat ze zoveel opmerken klagen ze vaker over dingen die anderen helemaal niet opmerken bv. de kamer ruikt raar, het is te warm, enz.

Omdat HSP- kinderen zich eerder overweldigd voelen door dingen die andere kinderen niet eens opmerken kijken ze liever de kat uit de boom.

Problematische situaties voor een HSP- kind zijn vaak logeerpartijtjes en schoolkampen. Vaak willen deze kinderen niet in een ander huis slapen.

Hoewel er geen verschil is tussen hooggevoeligheid bij jongens en meisjes wordt hooggevoeligheid bij meisjes meer gewaardeerd dan bij jongens. Sensitieve jongens hebben vaak het idee dat ze hun sensitiviteit moeten verbergen.

Uitersten

Wie denkt dat hooggevoelige kinderen vooral rustig, bedachtzaam en teruggetrokken zijn, zal verbaast zijn dat 30 procent van deze kinderen hun hoge mate van gevoeligheid combineren met een ijzersterke wil. Zij zijn op zoek naar nieuwe avonturen, ook al druist dat vaak in tegen hun gevoelige natuur. Een pittige combinatie, die geregeld leidt tot vurige uitbarstingen bij kinderen en wanhoop bij ouders.

 

Met meer inzicht zullen deze mooie mensen beter weten om te gaan met hun gevoeligheid. En dat zal uiteindelijk het hele gezin ten goede komen.