Dit las ik in een stuk van de burn out poli.

Uit cijfers blijkt namelijk dat 1,4 miljoen mensen met burn out verschijnselen kampen in Nederland. Je bent dus niet alleen.

Jaarlijks ervaart 16% van de beroepsbevolking in Nederland burn out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit ca. 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,4 miljoen mensen te maken hebben met burn out gerelateerde klachten. Vooral onder vrouwelijke managers en young professionals neemt het aantal medewerkers dat burn out klachten ervaart toe.

 

Onderwijs

In het onderwijs is het percentage werknemers met burn out klachten het hoogst. Maar liefst 1 op de 6 medewerkers is burn out of heeft te maken met burn out klachten. Dit is onder andere toe te schrijven aan de hoge mate van emotionele betrokkenheid dat het werk verlangt en de stress die het werk met zich mee brengt.

In de landbouw komen burn out klachten het minste voor, namelijk bij slechts 1 op de 10 werknemers.

Tijdelijke, oproep- en invalkrachten hebben minder vaak burn-outklachten (16%) dan vaste arbeidskrachten (17%). Bij uitzendkrachten is dat nog anders: zij rapporteren vaker burn-outklachten (21%) dan vaste krachten.

 

Cijfers van het CBS en TNO: kosten van burn outs blijven stijgen

Uit onderzoek van TNO blijkt dat het gemiddelde aantal dagen werkstress-gerelateerd verzuim in 2019 opliep naar 30 dagen. In 2015 was dit nog 24 dagen.

Verzuim kost de werkgevers veel geld, zo’n 250 euro per dag. Een burn out die 8 maanden duurt kost dus al gauw 60.000 euro, exclusief de kosten voor vervanging. Dit kost het Nederlandse bedrijfsleven 1,8 miljard euro op jaarbasis, volgens TNO.

Lees meer over burn out

 

Behoor jij tot 1 van de 6 mensen met burn out klachten en zoek jij begeleiding? Neem contact met mij op via de website.